Školení & kurzy, testování, certifikace - PC gramotnost a vzdělávání. - > Microsoft Word 2016

Microsoft Word - Školení & kurzy, testování, certifikace - PC gramotnost a vzdělávání.

Follow Us:
Follow Us:
lišta
Educate Me! is the part of
advertisement
ICT company
Educate Me! is a part of
lišta
Educate Me!
advertisement
E d u c a t e M e !
E d u c a t e M e !
Educate Me!
Educate Me!
educate_me_styl
Menu
Přejít na obsah


Kurz EMK_01004
Word 2016

Časová dotace:
4 x  2 hodinový blok

Náplň kurzu:

1. lekce - dopis
Základní pravidla obchodní korespondence
Grafické rozvržení dopisu
Jazykové prvky dopisu
Kostra dopisu

2. lekce - report
Práce se styly
Odrážky a číslování
Obsah dokumentu
Číslování stránek

3. lekce - tabulka
Export a import tabulky z MS Excel do Wordu
Tvorba jednoduché tabulky nástrojem MS Word
Nástroje, formát, editace, funkce

4. lekce - leták
Stavba šablony pro tvorbu letáku
Práce se stavebními prvky
Pozadí ve formě obrázku
Textová pole
Zarovnání
Vkládání objektů


Educate ME!
Educate Me! je součástí firmy Diestra.
Klade si za cíl zvyšovat počítačovou gramotnost a produktivitu uživatelů výpočetní techniky a software,
zejména zaměstnanců nejrůznějších organizací a firemvyužívajících ke své práci ICT.
lišta small
FOLLOW US HERE
lišta
HOT LINE: +420 728 896 251
Educate Me! is the part of Diestra
ICT company
Educate Me! is a part of Diestra®
počítačová gramotnost
Návrat na obsah